Категории

Ек вентил со филтер и розетна

Ек вентил со филтер и розетна

ART. 2956 Ек вентил со филтер и розетна
 
Код Величина Количина/кутија
297 1/2" x 3/8" 15/60
298 1/2" x 1/2" 15/60