Категории

Пумпна група за подно греење

Пумпна група за подно греење

ART. 5535 GPF Пумпна група за подно греење Грундфос 25-65/ 130 макс.притисок =8 бар макс.температура 110°Ц
 
Код Величина Количина/кутија
915 3/4" 1/1